Direct contact? Bel ons: 0517 592 772

De witlofkweek: van pen tot witlof

De witlofkweek van Frysk-Witlof B.V.

Hieronder volgt een uiteenzetting van de stappen in de teelt van pennen tot de witlofkrop voor consumptie.

De witlofkweek: van pen tot witlof (1)

Teelt buiten

De pennen van Frysk-Witlof worden geteeld in samenwerking met bemiddelaars en akkerbouwers in Frankrijk, België en Nederland (Noord-Oostpolder en Zeeland). Door deze spreiding kunnen we beter onze trekvolgorde bepalen. Tevens wordt het risico een stuk kleiner mocht er door overmacht tijdens het groeiseizoen wat met de teelt gebeuren (denk hierbij aan nachtvorst, droogte of te veel regen etc.).

De witlofkweek: van pen tot witlof (2)

Groeiseizoen

Het groeiseizoen van de witlofpennen is van het zaaien in mei/juni tot en met het rooien in oktober/november. De zaaidichtheid is ongeveer 280.000 zaden per hectare, dit is afhankelijk van het ras en de tijd wanneer er wordt uitgezaaid. Er wordt gemiddeld één keer in de 14 dagen een bezoek gebracht aan het perceel waar de witlofpennen groeien. Er wordt dan gekeken hoe de groei vordert, dit wordt door ons uitbesteed aan teeltbegeleiders die zich alleen toeleggen op de witlof teelt. Mochten zij het nodig vinden dat de teelt bijgestuurd moet worden dan doen zij dit in overleg met de akkerbouwer en/of bemiddelaar. Zij registreren ook het aantal planten, de groei en de lengte van de witlofpen. De rijpheid en het moment van rooien wordt deels door hun bepaald. Al onze witlofpennen zijn gecertificeerd en worden onder de voorwaarden van Global Gap en Planet Proof geteeld.

Rooien en sorteren

Op dezelfde dag dat de witlofpennen worden gerooid, worden ze direct geladen in vrachtwagens met “walking floor” die vanuit Frankrijk, België of Zeeland naar de Groene in Rutten rijdt. Hier worden ze bij aankomst direct gesorteerd en in de koelcel gezet, waarbij het belangrijk is dat de witlofpennen snel rond de 5 graden worden gebracht om ziektes te voorkomen. Vervolgens worden ze bevochtigd en langzaam onder de nul graden gebracht en zo in ijs bewaard. Door deze methode kan de witlofpen wel een jaar worden bewaard.

De witlofkweek: van pen tot witlof (3)

Sorteren en opslaan

Frysk-Witlof laat 90% sorteren op een centraal punt in de polder zodat we een constante controle hebben op ons product en de organisatie daarom heen. Van de pennenoogst wordt 50% opgeslagen bij Frysk-Witlof en 50% opgeslagen bij De Groene in Rutten en De Vries in Creil. Hierdoor is er spreiding van ons product zodat we bij calamiteiten controle houden op de beschikbaarheid die de klant van ons vraagt.

Ontdooien van de pennen

Volgens een strak productieplan worden dagelijks de in ijs bewaarde pennen in een ontdooicel geplaatst. Hier worden de pennen gecontroleerd ontdooid. Dit beschouwen we als het begin van onze teelt in de trekkerij en dus een belangrijk onderdeel in het uiteindelijke resultaat.

De witlofkweek: van pen tot witlof (4)

Opzetten van de pennen

Na het ontdooiproces worden de pennen opgezet in Diton trekbakken en behandeld met calciumchloride om smet en pitafwijking tegen te gaan in de loop van de trekperiode.

Proeftrekken

Tijdens het opzetten wordt er van elk perceel met regelmaat een proeftrek opgezet. Door deze nauwlettend te volgen in de trekkerij is het mogelijk om de trekvolgorde te bepalen en zo kan er bij gebreken in een partij voortijdig actie worden ondernomen.

De witlofkweek: van pen tot witlof (5)

Trekcellen

De trekcellen worden eerst schoon gemaakt en de leidingen standaard 24 uur doorgespoeld. Zodat de hygiëne goed op orde is. Daarna worden de opgezette witlofpennen de trekcel in gereden en dezelfde dag nog op water en voeding gezet. Bestrijdingsmiddelen worden door ons teeltsysteem en de manier van werken in combinatie met Ozon nagenoeg overbodig. Hierdoor kunnen we aan alle eisen voldoen die van ons worden gevraagd.

De witlofkweek: van pen tot witlof (6)

De Teelt

De opgezette witlofpennen worden gedurende de teelt van minimaal 19 dagen tot maximaal 26 dagen voorzien van water met voeding. Door hierbij een ideale klimaatbeheersing toe te passen is de witlof krop binnen de bepaalde tijd klaar om te worden geoogst.

De witlofkweek: van pen tot witlof (7)

Oogsten

Frysk-Witlof bezit over 18 verwerkingslijnen waardoor we een capaciteit aan kunnen van 200 à 250 ton in de week bij piek periodes. Bij het oogsten van het witlof worden alle werknemers voorzien van handschoenen en haarnetjes zodat hierbij de hygiëne is gewaarborgd.

De witlofkweek: van pen tot witlof (8)

Verpakken

De geoogste witlof wordt eerst terug gekoeld om daarna verpakt te kunnen worden. Door de veelzijdigheid in onze, BRC gecertificeerde, verpakkingshal kunnen wij de witlof verpakken in elke gewenste verpakking van de klant.

De witlofkweek: van pen tot witlof (9)

Leveren

Wij zijn lid van telersvereniging Oxin Growers, wij leveren al onze witlof via deze telersvereniging.

De witlofkweek: van pen tot witlof (10)

Verkoop

Ons bedrijf is aangesloten bij de GMO erkende telerscoöperatie Oxin Growers U.A. De verkoop vindt plaats door Oxin Growers. Oxin Growers maakt de afspraken tussen de kopers en telers.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Oxin Growers U.A.
(www.oxin-growers.nl).

Voor huisverkoop rechtstreeks aan de consument hebben wij een ontheffing.

Oxin Growers is één van de grootste telerscoöperaties van Nederland. Dagelijks zetten 260 leden zich in om smaakvolle groenten en fruit van topkwaliteit te leveren. Ons gevarieerde assortiment bestaat uit stevige vollegrondsgroenten, rijke glasgroenten, sappig hardfruit en verfijnd zachtfruit.

Wij zoeken doorzetters!

Werken bij Frysk-Witlof? Schrijf je direct in